SMA Negeri 11 Garut

Inovatif Kompetitif Harmonis Literate Adaptif Smart

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik

Gina Rahayu Meilani (aktif)

Guru TIK

NIP. 19950520201903020

Lina Octaviany (aktif)

Guru PKN

NIP. -

Hermanto (Aktif)

Guru PAI

NIP. -

Dra. Nuryani (aktif)

Guru PKn

NIP. 196009051992032005

Usep Suhendar, S.Pd. (aktif)

Guru PKn

NIP. -

Drs. H. Shobirin (aktif)

Guru Agama

NIP. 196202211992031001

Dra. Hj. Susi Erni (aktif)

Guru Agama

NIP. 196608011993032004

Drs. H. Noor Wahidin, M.Pd. (aktif)

Guru Agama

NIP. -

Dra. H. Ellis Hidayah, S.H, M.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Indonesia

NIP. 196609231991032007

Yayat Supriatna, S.Pd, M.M.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Indonesia

NIP. 196206021986031016

Eulis Lisnawati, S.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Indonesia

NIP. 196312301987032003

Dra. Midah Samidah, M.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Indonesia

NIP. -

Lilis Suryani, S.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Indonesia

NIP. -

Kris David P, S.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Indonesia

NIP. -

Irman Abdulah, S.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Indonesia

NIP. -

Dra. Lilis Rosmanah (aktif)

Guru Sejarah

NIP. 196010221986031003

Mulyana, S.Pd. (aktif)

Guru Sejarah

NIP. 196208291987031003

Heny Yulianti M, S.Pd. (aktif)

Guru Sejarah

NIP. 197107091998022003

Deni Sujaswara, S.Pd. (aktif)

Guru Sejarah

NIP. -

Aneu Meilina, S.Pd. (aktif)

Guru Sejarah

NIP. -

Dra. Julaeha (aktif)

Guru Bahasa Inggris

NIP. 196510291993032006

Lia Yuliani S.Pd, M.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Inggris

NIP. 196906051995122003

H. Hendra Permana, S.Pd., M.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Inggris

NIP. 197606162008011005

Juju Wianti, S.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Inggris

NIP. 197612052007012009

Yuliana Wurri Handayani, S.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Inggris

NIP. -

Dede Ruhimat, S.Pd. (aktif)

Guru Olah Raga

NIP. -

Kikin Sodikin, S.Pd. (aktif)

Guru Olah Raga

NIP. 197812092006041006

Muhamad Faizal Akbar, S.Pd. (aktif)

Guru Olah Raga

NIP. -

Drs. Sonson RB (aktif)

Guru Matematika

NIP. 196004281986031007

Dra. Sri Mulyati (aktif)

Guru Matematika

NIP. 196103051986032004

Dra. Hj. Juju Juhaenah (aktif)

Guru Matematika

NIP. 196303181993032004

Tatang Mulyana, S.Pd. (aktif)

Guru Matematika

NIP. 197001021997021003

Susi Susilarini, S.Pd., M.Pd. (aktif)

Guru Matematika

NIP. 197111141997022004

Dra. Lilis Rachmalia, M.Pd. (aktif)

Guru Matematika

NIP. 196202211994122001

H. Nanang Suryana, S.Pd. (aktif)

Guru Matematika

NIP. 196512251986101002

Prita Dewi Aryani, S.Pd. (aktif)

Guru Matematika

NIP. -

Gina Nur Azizah, S.Pd. (aktif)

Guru Matematika

NIP. -

Dandan A. Syafari, S.Pd., M.Pd. (aktif)

Guru Fisika

NIP. 196905021992011001

Pipip A. Arifin, S.Pd. (aktif)

Guru Fisika

NIP. 196408191989011002

Suryana, S.Pd. (aktif)

Guru Fisika

NIP. 196803141992011001

H. Galih Satyagraha (aktif)

Guru Fisika

NIP. 196310131989031007

H. Asep Gumbira, S.Pd.Fis, M.Pd (aktif)

Guru Fisika

NIP. 196502031988111001

Wajiman, S.Pd. (aktif)

Guru Fisika

NIP. -

Dra. Hetty Hermawati (pensiun)

Guru Biologi

NIP. 195912291985032005

Muchlis Aip Firdaos, S.Pd, M.Pd. (aktif)

Guru Biologi

NIP. 196106151985031011

Ike Kartikasari, S.Pd. (aktif)

Guru Biologi

NIP. 196608041988032010

Ani Iryani, S.Pd., M.Pd. (aktif)

Guru Biologi

NIP. -

Rina Nurhasanah, S.Pd. (aktif)

Guru Biologi

NIP. -

Dewi Wulandari, S.Pd. (aktif)

Guru Biologi

NIP. -

Drs. H. Jujun Wahyudin (aktif)

Guru Kimia

NIP. 196807041998021007

Hj. Erni Tristati, S.Pd. (aktif)

Guru Kimia

NIP. 197403051999032005

Santi Susanti, S.Pd. (aktif)

Guru Kimia

NIP. 197803292006042003

Dra. Lilis Djuhaliah (aktif)

Guru Ekonomi

NIP. 196004141986032006

Siti Hindun S.Pd. (aktif)

Guru Ekonomi

NIP. 196311091988122002

Hj. Enti Sunarti, S.E. (aktif)

Guru Ekonomi

NIP. 196407161988032010

Asep Irfan Herawansyah, S.Pd. (aktif)

Guru PKWU

NIP. -

Sri Nurliawaty, S.Pd. (aktif)

Guru Sosiologi

NIP. -

Nalis Siti Khaerani, S.Pd. (aktif)

Guru Sosiologi

NIP. -

Dra. Hj. Siti Myrna I (aktif)

Guru Bahasa Jerman

NIP. 196304301989022001

Hj. Lina Nurwulan, S.Pd. (aktif)

Guru Geografi

NIP. 196102241986032004

Dedeh Kusniati, S.Pd., M.M.Pd. (aktif)

Guru Geografi

NIP. -

Drs. H. Agus Darsono, M.Pd. (aktif)

Guru Seni Budaya

NIP. 196308181987031009

Enang Tatang, S.Pd, M.Pd. (aktif)

Guru Seni Budaya

NIP. 196908142000031004

Abilaksono, S.Pd. (aktif)

Guru Seni Budaya

NIP. -

Dra. Tina Turlina (aktif)

Guru Bahasa Sunda

NIP. 196306201989032003

Ibud Budianingsih, S.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Sunda

NIP. -

Parid, S.Pd., M.Pd. (aktif)

Guru Bahasa Sunda

NIP. -

Asep Sudrajat, S.ST. (aktif)

Guru BTIK

NIP. -

Dra. Lilis Wawat (aktif)

Guru Bimbingan Konseling

NIP. 196106231986031005

Dra. Hj. Rohaeni (aktif)

Guru Bimbingan Konseling

NIP. 196109021988032002

Erat Ratnasih, S.Pd (aktif)

Guru Bimbingan Konseling

NIP. 196409201988032005

Irman Firmansyah, S.Psi. (aktif)

Guru Bimbingan Konseling

NIP. -

Anesya Nur Santika, S.Pd. (aktif)

Guru Bimbingan Konseling

NIP. -

Anis Nur Latifah, S.Psi. (aktif)

Guru Bimbingan Konseling

NIP. -

Tenaga Kependidikan

Abah (Aktif)

Tata Usaha

-

Ujang (Aktif)

Tata Usaha

-